Niższa stawka CIT dla małych firm od 2017 r.

Opracowała: Iwona Kosz, biuro rachunkowe Gniezno.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym obniża CIT z 19% do 15%. Przyjęty przez rząd 21 czerwca bieżącego roku projekt wejdzie w życie z początkiem 2017. Wraz z 1 stycznia 2017 r. zmniejszoną stawką podatkową zostaną objęte firmy, których obrót roczny nie przekracza 1,2 mlm euro. Korzystne zmiany obejmą podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,  nowelizacja pomija natomiast podatkowe grupy kapitałowe.

Według szacunku Ministerstwa Finansów z niższych stawek skorzysta nawet do 90% podatników CIT, czyli około 400 tysięcy firm. Efektem zmian będzie zmniejszony dochód podatkowy państwa o około 270 mln zł w skali roku. Braki mają zostać zastąpione dochodami z uszczelnienia systemu podatkowego, dlatego nowelizacja w swoim założeniu ma pozostać neutralna dla sektora finansów publicznych.

Nowelizacja dotyczy:

  • małych podatników – przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od usług i towarów) nie przekracza kwoty 1 200 000 euro,
  • rozpoczynający działalność – zmiana dla podatników zakładający działalność gospodarczą w pierwszym roku podatkowym.

Wsparcie dla małych podatników

Zmiany mają na celu realne wsparcie podatników w prowadzeniu, czy też rozwijaniu przedsiębiorstw. Małe firmy borykające się z zaburzonymi warunkami konkurencji oraz utrudnieniami w pozyskiwaniu kapitału mogą szybko odczuć korzyści z wprowadzanej nowelizacji. W dalszej perspektywie wprowadzone zmiany powinny przyśpieszyć tempo rozwoju gospodarczego kraju, oraz przysłużyć się do zwiększenia gospodarczej inicjatywy młodych Polaków. Zmiany wpisują się w ogólną politykę resortu finansów – w budowanie sprzyjających warunków dla rozwoju firm.

Wątpliwości interpretacyjne

Komunikat przedstawiony przez Ministerstwo Finansów zawiera propozycję zmian precyzujących obecne przepisy. Przepisy o podatku dochodowym mają być uszczegółowione w taki sposób aby uniknąć wszelkich wątpliwości interpretacyjnych. Skupiono się np. na ustaleniu przychodu w związku z objęciem akcji w spółce w następstwie za wkład niepieniężny. Tym samym resort pracuje nad eliminowaniem możliwości sztucznego generowania strat.