Usługi księgowe Alt-office

Pomożemy rozpocząć działalność w zakresie:
 • Rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Rejestracji w Urzędzie Skarbowym
 • Zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • Dobranie optymalnej formy opodatkowania

Usługi finansowo-księgowe

 • Podatkowa księgi przychodów i rozchodów
 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Księgi handlowe
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych 
 • wystawianie faktur sprzedaży
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzaniu pism i umów
 • zwrot VAT od zakupionych materiałów budowlanych
 • zwrot VAT od niezapłaconych należności ( złe długi )