Kwartalne rozliczanie podatku dochodowego

Opracowała: Iwona Kosz, biuro rachunkowe Gniezno.

Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego, dotyczy każdego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Oto najważniejsze terminy i metody rozliczani
a tego podatku, ujęte w kilku punktach.

biuro rachunkowe oblicza podatek dochodowy

Jak rozliczać podatek dochodowy - ważne daty i terminy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, już praktycznie na początku roku, musisz odwiedzić Urząd Skarbowy. Już 20 lutego, mija termin złożenia wniosku o możliwość rozliczania podatku dochodowego w trybie uproszczonym. Oświadczenie to, daje możliwość rozliczania się podatnikowi raz na kwartał. Warto pamiętać, że termin składania oświadczeń na kwartalne rozliczenie podatku dochodowego może zostać przesunięty w czasie, o ile dnia 20 lutego wystąpi dzień wolny od pracy. W takiej sytuacji, termin składania oświadczeń mija w następnym dniu roboczym.

Kto może rozliczać się z fiskusem w trybie uproszczonym?

1. Wszyscy mali podatnicy (u których wartość przychodu ze sprzedaży + VAT należny) nie przekroczyła 1 200 000 euro. Co więcej, obejmuje to zarówno małych podatników którzy płacą podatek liniowy, jak również tych, którzy zdecydowali się na ogólne zasady opodatkowania.

2. Przedsiębiorcy, którzy w danym roku dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W takiej sytuacji, muszą oni złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, maksymalnie do dnia poprzedzającego wyżej wymieniony termin.

3. Na kwartalne rozliczenie podatku dochodowego, mogą również załapać się Ci, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niestety, nie obejmuje to prawo wszystkich przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać wyłącznie te osoby, których przychód w danym roku podatkowym nie przekroczył równowartości 25 tysięcy euro.

Kiedy wpłacić składki na podatek dochodowy w rozliczeniu kwartalnym?

W tym przypadku sprawa jest dosyć prosta. Ostatnim terminem wpłaty, (w przypadku podatników rozliczających się liniowo i w oparciu o skalę podatkową) jest 20-ty dzień każdego miesiąca, następującego po upływie określonego kwartału. W praktyce więc, jeśli kwartał kończy się wraz z końcem roku, naszym ostatecznym terminem spłaty będzie 20 stycznia, roku następującego po tym, w którym miał miejsce opisywany kwartał.

Z kolei w przypadku osób rozliczających się na podstawie ryczałtu, zasady ogólne opodatkowania przyjęły termin ten sam, co w przypadku pozostałych podatników. Jedyną różnicą jest to, że w przypadku "ryczałtowców" ostatnim dniem zapłaty za ostatni kwartał roku jest 31 stycznia roku następującego. Przypomnijmy również, że jest to termin składania deklaracji PIT-28.

Podsumowując, prawo podatkowe daje możliwość skorzystania z kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego szerokiemu gremium podatników. W ten sposób, mniejsze firmy mają szansę na utrzymanie lepszej płynności finansowej, rozbijając po prostu koszty.