Składki ZUS a umowa-zlecenie

Opracowała: Iwona Kosz, biuro rachunkowe Gniezno.

Sytuacja osób zatrudnionych na umowę-zlecenie do tej pory wyglądała następująco: od pierwszej umowy odprowadzano wszystkie składki, a od każdej następnej, bez względu na kwotę na umowie, tylko składkę zdrowotną. Przepisy regulujące obowiązek opłacania składek przez osoby zatrudnione na umowie-zleceniu uległy jednakże zmianie w styczniu 2016 roku. Od nowego roku znaczenie ma wysokość wynagrodzenia.

Jak zmieni się sytuacja osób zatrudnionych na umowę-zlecenie?
logo zus

Po zmianie przepisów jeżeli zatrudnimy pracownika na więcej niż jedną umowę-zlecenie lub jeśli pracownik dodatkowo będzie pracował na umowę-zlecenie gdzieś indziej. Obowiązek opłacenia składek powstanie od takiej liczby umów, których kwota brutto po zsumowaniu osiągnęła minimalne wynagrodzenie (obecnie 1850 złotych).

Osoba zatrudniana na umowie-zleceniu będzie musiała poinformować zleceniodawcę, jeżeli jest gdzieś zatrudniona, a jego zarobki są równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie – żeby pracodawca wiedział, do jakich ubezpieczeń musi daną osobę zgłosić.
Jeśli zaistnieje obowiązek opłacenia składki na ZUS, pracodawca musi do 7 stycznia wyrejestrować pracownika z ZUS na druku ZUS ZWUA z datą 1 stycznia, a następnie z taką samą datą zgłosić do ubezpieczenia na druku ZUS ZUA.

O wszystkich zmianach, które zajdą w trakcie zatrudnienia i które mogą mieć wpływ na obowiązek opłacania składki, pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę, który musi to zgłosić do ZUS, wyrejestrowując i rejestrując pracownika na odpowiednim druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Co się nie zmieni?

Nie zmienią się za to regulacje dotyczące zatrudniania studentów do 26 roku życia. Student, który nie ukończył 26 lat, nadal nie będzie podlegał obowiązkowi zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, więc pracodawca nie będzie musiał za taką osobę opłacać składek. Student musi zatem przedłożyć pracodawcy aktualną legitymację lub zaświadczenie z uczelni, że faktycznie studiuje i ma nadany przez uczelnię status studenta.