Dotacje a koszty uzyskania przychodów

Opracowała: Iwona Kosz, biuro rachunkowe Gniezno.

Przedsiębiorcy decydują się na różne źródła finansowania, jedni biorą kredyt, drudzy decydują się na bezzwrotną pomoc składając wnioski o dotacje. Od tego skąd podatnik otrzymuje fundusze zależy w jaki sposób należy się rozliczyć. Ustawa o podatku dochodowym głosi, że koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź też zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów.

Źródeł finansowania jest wiele, wolne od podatku dochodowego są między innymi:

  • dotacje z budżetu państwa realizowane w ramach SAPARD - Specjalnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • dotacje, które pochodzą od państw obcych, międzynarodowych organizacji/instytucji finansowych,
  • bezpośrednie dopłaty stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
  •  własny wkład podmiotu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym),
  • dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządowych i budżetu państwa,
  • płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu w ramach finansowych programów z udziałem środków europejskich.
Jeśli podatnik otrzymuje dotacje właśnie z takich źródeł nie wykazuje z tego tytułu przychodu. Inne dochody np. jednorazowe środki przyznane osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów firmy.
Biuro rachunkowe liczy dotacje

Dotacja a podatek VAT

Podatnik VAT uprawniony jest do odliczenia VAT  na zasadach ogólnych jeżeli finansowane wydatki związane są z wykonywaniem opodatkowanych czynności.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiera zapis, że podatnik VAT po otrzymaniu refundacji jest zobligowany do zwrócenia równowartości odliczonego podatku VAT z faktur za zakupy poczynione z przyznanych środków.

Przedsiębiorca może zwrócić się do Urzędu Pracy z oświadczeniem o rezygnacji z prawa zwrotu podatku VAT. W takim wypadku przy rozliczaniu należy uwzględnić kwoty netto.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Włącznie z opodatkowania odnosi się do części refundacji pokrywającej wartość początkową środka trwałego od którego dokonywana jest amortyzacja. Co oznacza, że jeśli  refundacja została przyznana w kwocie brutto, a podatnik amortyzuje środek trwały od kwoty netto, musi wykazać przychów w kwocie podatku VAT na fakturze zakupu środka trwałego. Rezygnacja z możliwości odliczenia VAT nie podnosi wartości początkowej środka trwałego o kwotę VAT.

Każde rozliczanie dotacji przyznanej przedsiębiorcy wymaga szczegółowej analizy podstawy prawnej. Sposób rozliczania wydatków nie jest jednorodny i zależy od źródła z którego pochodzą dane środki.